ژوئن 22, 2019

شرکت نگهبانی

شرکت نگهبانی شرکت نگهبانی نظم گستر واثق ،  در این شرکت حفاظت و امنیت توسط نیروهای متخصص و متعهد انجام می پذیرد، برخی ویژگی های نگهبانان بدین شرح است: کنترل جرم و اعلام  به مرکز 110 ثبت هرگونه اتفاق در دفتر مشروح وقایع هوشیاری
Close Menu