استخدام نگهبان

احتراما کلیه علاقه مندان جهت استخدام در موسسه نظم گستر واثق در جهت امور نگهبانی ، محافظت ، کارهای خدماتی می توانند درخواست خود را در فرم زیر تکمیل نماید

تکمیل تمامی قسمت ها فرم جهت بررسی کارشناسان ما اجباری می باشد

فرم استخدام

Close Menu