ژانویه 6, 2019

نگهبان محله چیست ؟

با گسترش زندگی شهری و البته روند رو به رشد ساخت و ساز و جدا کردن برخی کوچه‌ها از دیگر بخش‌های محله با همان زنجیر و اتاقک‌های معروف، این مشکل به معضلی قانونی برای ساکنان شهر تبدیل شد، چون طبق ماده ۲۴ قانون مدنی

مراحل کارشناسی و اجرا پروژه حفاظتی

موسسه حفاظتی و مراقبتی نظم گستر واثق از ابتدای فعالیت ، مشتری مداری را الگوی کار خود قرارداده است و در این راستا هنگام استخدام پرسنل حساسیت خاصی دارد و پارامترهای زیادی از جمله سلامتی روحی و جسمی و سن افراد را مورد توجه

درباره نظم گستر واثـق

 در اجرای راهکار شماره 19 برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و برار مصوبه شورای امنیت کشور در باب خصوصی سازی ( واگذاری بخشی از خدمات انتظامی نیروی انتظامی مراقبتی با حفظ کنترل و نظارت دستگاه های ذیربط در بخش دولتی)مرکز خدمان
Close Menu