رزومه کاری

خلاصه ای از رزومه کاری و فعالیت های موسسه نظم گستر واثق

 1. شرکت توسعه صادرات ایران ASP
 2. شرکت آرمنو (برج تهران)
 3. پروژه در حال ساخت روغن نباتی قو
 4. شرکت آلومینیم دامغان(آلدا)
 5. تجمع اطلاعات موتور سیکلت جهت صدور کارت سوخت موسسه پژوهش و توسعه ناجی(بناید تعاون ناجا)
 6. فناوری اطلاعات ریاست جمهوری
 7. ساماندهی و کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه و جلوگیری از ورود وسایل متفرقه سازمان حج و زیارت
 8. حفاظت و مراقبت از برج بین المللی تهران کنترل ورود و خروج و محوطه
 9. حفاظت و مراقبت ، کنترل ورود خروج از بیمارستان قلب تهران
 10. حفاظت و مراقبت ، کنترل ورود و خروج از بیمارستان قلب تهران
 11. تامین نیرو امینی کار شرکت بهسان پارس (برج بین المللی تهران)
 12. ساماندهی و کنترل ورود خروج وسایل نقلیه و جلوگیری از ورود وسایل متفرقه بیمه تامین اجتماعی ابو سعید
 13. حفاظت و مراقبت فیزیکی و جلوگیری از ورود افراد متفرقه به مجتمع اداری برج گردون
 14. ساماندهی و کنترل ورود خروج وسایل نقلیه و جلوگیری از ورود وسایل متفرقه بیمارستان سینا در خیابان امام خمینی
 15. سامادهی کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه و جلوگیری از ورود وسایل متفرقه بیمارستان لقمان
 16. سازماندهی و کنترل ورود خروج وسایل نقلیه و جلوگیری از ورود وسایل متفرقه بیمارستان قلب تهران در امیر آباد
 17. ساماندهی و کنترل ورود خروج وسایل نقلیه جلوگیری از ورود وسایل متفرقه پارکینگ های منطقه کن – دربند – درکه تهران
 18. ساماندهی و کنترل ورود خروج وسایل نقلیه جلوگیری از ورود وسایل متفرقه پارکینگ بیهقی
 19. حفاطت و حراست میوه و تره بار طالقانی در خ اشرفی اصفهانی
 20. حفاظت و مراقبت از پلهای ماشین رو و اتوبان آزادگان در زمان ساخت و پس از بهر برداری
 
Close Menu