درباره ما

درباره نظم گستر واثـق

 در اجرای راهکار شماره 19 برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و برابر مصوبه شورای امنیت کشور در باب خصوصی سازی ( واگذاری بخشی از خدمات انتظامی نیروی انتظامی مراقبتی با حفظ کنترل و نظارت دستگاه های ذیربط در بخش دولتی) مرکز خدمات حفاظتی و  مراقبتی نظم گستر واثق در اجرای سیاستها و خط مشی های کمیسیون عالی مشارکت مردم در امور انتظامی با اهداف ذیل تاسیس  و انجام وظیفه می نماید

الف : جلب مشارکت مردی در امنیت ملی

ب : کاهش فاصله بین پلیس و مردم

ج : بالا بردن ضریب امنیتی جامعه از طریق افزایش اطلاعات و آگاهی های امنیتی پلیسی بخشی از وظایف مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی انتظام ناجا

  • انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی پیرامون آخرین فن آوری در زمینه ی خصوصی
  • تهیه و تدوین تعامل و نحوه ی ارتباط موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی با واحدهای انتظامی
  • تهیه تنظیم طرح های لازم به منظور پیشبرد اهداف امنیتی خصوصی
  • تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و تهیه موارد لازم برای آموزش کارکنان موسسات و پروژه های مذکور
تعاونی مسکن نفت
Close Menu